https://code.visualstudio.com/docs

Visual Studio Code on macOS

Visual Studio Code on macOS Visual Studio Code trên macOS Installation# Cài đặt Download Visual Studio Code for macOS. Download Visual Studio Code cho macOS Open the browser’s download list and locate the downloaded archive. Mở danh sách tải xuống của trình duyệt và định vị kho lưu trữ đã tải xuống. Extract the archive contents. Use double-click for some browsers or select the ‘magnifying glass’ icon with Safari. Trích xuất nội dung lưu trữ. Sử dụng nhấp đúp cho một số trình duyệt hoặc chọn biểu tượng ‘kính lúp’ với…

Read More
https://code.visualstudio.com/docs

Visual Studio Code on Linux

Visual Studio Code on Linux Visual Studio Code trên Linux Installation# Cài đặt   See the Download Visual Studio Code page for a complete list of available installation options. Xem trang Download Visual Studio Code để biết danh sách đầy đủ các tùy chọn cài đặt có sẵn. By downloading and using Visual Studio Code, you agree to the license terms and privacy statement. Bằng cách tải xuống và sử dụng Visual Studio Code, bạn đồng ý với các điều khoản cấp phép và tuyên bố về quyền riêng tư. Snap#   Visual Studio Code is…

Read More
https://code.visualstudio.com/docs

Setting up Visual Studio Code

Setting up Visual Studio Code Thiết lập Visual Studio Code Getting up and running with Visual Studio Code is quick and easy. Bắt đầu và chạy với Visual Studio Code rất nhanh chóng và dễ dàng.   It is a small download so you can install in a matter of minutes and give VS Code a try. Đây là một bản tải xuống nhỏ để bạn có thể cài đặt trong vài phút và thử VS Code.   Cross platform# Nền tảng chéo #   VS Code is a free…

Read More
httpscode.visualstudio.comlearn

Set up Visual Studio Code

Set up Visual Studio Code Cài đặt Visual Studio Code In this video, we walk you through setting up Visual Studio Code and give an overview of the basic features. Trong video này, chúng tôi hướng dẫn bạn cài đặt Visual Studio Code và cung cấp tổng quan về các tính năng cơ bản. Next video: Extensions for Visual Studio Code Video tiếp theo: Tiện ích mở rộng cho Visual Studio Code Outline# Đường nét Download and install VS Code. Tải xuống và cài đặt VS Code. Create a new file.…

Read More
https://code.visualstudio.com/docs

Getting Started

Getting Started Bắt đầu Visual Studio Code is a lightweight(Nhẹ) but powerful(mạnh mẽ) source code editor which runs on your desktop and is available for Windows, macOS and Linux. Visual Studio Code là một trình chỉnh sửa mã nguồn nhẹ nhưng mạnh mẽ chạy trên máy tính để bàn của bạn và có sẵn cho Windows, macOS và Linux.   It comes with built-in support for JavaScript, TypeScript and Node.js and has a rich ecosystem of extensions for other languages (such as C++, C#, Java, Python, PHP, Go) and runtimes…

Read More
VS Code

Learn to code with Visual Studio Code

Learn to code with Visual Studio Code Học viết code với Visual Studio Code Learning to code is intimidating, so set yourself up for success with a tool built for you. Learning to code thật đáng sợ, vì vậy hãy thiết lập cho mình để thành công với một công cụ được xây dựng cho bạn. Visual Studio Code is a free coding editor that helps you start coding quickly. Visual Studio Code là một trình soạn thảo mã hóa miễn phí giúp bạn bắt đầu viết mã nhanh chóng.…

Read More
Shop

Công nghệ PCIe Gen 4 là gì? So sánh PCIe 4.0 và PCIe 3.0

Trong bài viết này, chúng ta hãy xem xét sự khác biệt giữa PICe 4.0 và PCIe 3.0. Sau đó sẽ cùng thảo luận xem đã đến lúc nâng cấp chuẩn kết nối này hay chưa. Một thông tin nhanh cho các bạn, đó là PCIe Gen 4 có tốc độ nhanh gấp đôi so với PCIe Gen 3. Nhưng liệu đã đến lúc nâng cấp phần cứng của bạn để sử dụng các thiết bị hỗ trợ chuẩn PCIe Gen 4 này hay chưa? Chúng ta sẽ cùng tìm…

Read More